X

Förflyttar mig en våning upp. Utsikt över flygplanen som lyfter och landar. Älskart!

20121008-200540.jpg